100% miljötänk

Produkter och utrustning
Vi har hållbara tjänster sedan 1971 med att putsat fönster, städat lokaler och skapat trivsel på arbetsplatser runt om i Dalarna. Vi vill kunna göra det i många år till. Det är viktigt att inte utemiljön blir smutsigare i samma takt som vi får fint inomhus.

Vi använder produkter som är märkta med Cradle to Cradle® som är baserat på designen av produkter för biologiska eller tekniska kretslopp. Utmaningen är i planeringen av produktens färd genom en sluten materialcykel, vilket innebär att produktmaterial ska vara lämpliga för en säker och fullständig återgång till biosfären eller för återvinning och återanvändning av bra kvalitet.

Framtida produkter ska designas på sådant sätt att återvinningsfraktionerna förbättras och återvinningen utförs på samma eller högre nivå. Ingredienser, inklusive färgämnen och tillsatser, ska sorteras för att undanröja toxiska effekter under användning eller i övriga faser så som tillverkning, återvinning och återanvändning. I upprätthållandet av Cradle to Cradle® principen, ska rester av råolja, som till exempel har använts en gång för att göra plast, användas i kretsloppet och inte brännas oåterkalleligen. Energin för återvinning, som för övriga produktionsprocesser, ska om möjligt hämtas från förnybara resurser på ett miljö- och klimatvänligt sätt. Ett bra exempel på detta är produktionen av en ny PET-flaska från en gammal PET-flaska.

Miljövänligt arbetssätt – spara energi
Vi utmanar ständigt våra egna väl beprövade lärdomar med fräscha idéer och ny entusiasm från och till nästa generation. Vi ser till att ständigt engagera och utbilda våra städkonsulter i miljöfrågor. Det kan röra sig om att sprida kunskap vidare till våra kunder, att inte slösa på produkter eller energi i onödan, att tipsa om rätt produkter och utföra egna arbetsuppgifter på mest optimala sätt med tanke på miljön. Vi tar del av all ny forskning och rekommendationer från branschorganisationer på miljöområdet.

Miljöbilar för en renare framtid
Vi förbättrar miljön även på vägarna med att använda miljöbilar som servicebilar.