FAQ

Allmänt om att vara företagskund

Här hittar du de vanligaste frågorna vi brukar få från våra företags- och organisationskunder. Om du har något annat som du funderar över tveka inte att kontakta oss!

Kan städningen utföras utanför kontorstid?

Ja det går att ordna.
Vi ser helst att det sker under kontorstid för vi vet att den dagliga kontakten med vår personal uppskattas hos våra kunder.

Var det här svaret till hjälp? 5102 av 7857 fick sin fråga besvarad.
Vilka betalningsvillkor har ni?

Vi erbjuder 30 dagars kredittid.

Var det här svaret till hjälp? 3147 av 5719 fick sin fråga besvarad.
I hur god tid måste man boka fönsterputs?

När vi har högsäsong på fönsterputs i maj-juli, bör man boka 3-4 veckor innan.

Var det här svaret till hjälp? 2685 av 4739 fick sin fråga besvarad.
Måste man skriva avtal?

På engångsuppdrag som fönsterputs, hemstädning har vi inga bindningstider.

Lokalvård hos företag tillämpar vi en löpande uppsägningstid mellan 3-6 månader beroende på omfattningen av uppdraget.

Var det här svaret till hjälp? 1855 av 3690 fick sin fråga besvarad.
Vilka städprodukter använder ni?

Vi använder kemikaliska produkter med märkningen Cradle to Cradle® som är baserat på produkter för biologiska eller tekniska kretslopp. Utmaningen är i planeringen av produktens
färd genom en sluten materialcykel, vilket innebär att produktmaterial ska vara lämpliga för en säker och fullständig återgång till biosfären eller för återvinning och återanvändning av bra kvalitet.

Framtida produkter ska designas på sådant sätt att återvinningsfraktionerna förbättras och återvinningen utförs på samma eller högre nivå. Ingredienser, inklusive färgämnen och tillsatser, ska sorteras för att undanröja toxiska effekter under användning eller i övriga faser så som tillverkning, återvinning och återanvändning. I upprätthållandet av Cradle to Cradle® principen, ska rester av råolja, som till exempel har använts en gång för att göra plast, användas i kretsloppet och inte brännas oåterkalleligen. Energin för återvinning, som för övriga produktionsprocesser, ska om möjligt hämtas från förnybara resurser på ett miljö- och klimatvänligt sätt. Ett bra exempel på detta är produktionen av en ny PET-flaska från en gammal PET-flaska

Var det här svaret till hjälp? 1586 av 3626 fick sin fråga besvarad.

Trygghet och säkerhet

Anderssons anseende beror till stor del på att våra anställda behandlar affärsförhållanden och personliga förhållanden konfidentiellt. Därför ställer vi höga sekretesskrav på vår personal. Här är de vanligaste förekommande frågorna om säkerheten hos oss.

Vilka åtgärder vidtar ni för min trygghet?

Vi har varit branschen sedan 1971 och alltid satt trivsel och trygghet i främsta rummet. Vi erbjuder säker nyckelhantering, tystnadsplikt, sekretessavtal i våra anställningsavtal, företags-ID-kort, ansvarsförsäkring, kvalitets- o miljöcertifiering, F-skattsedel, kollektivavtal, auktorisation genom Almega samt att vi jobbar med Ledningssystem FR2000.

Var det här svaret till hjälp? 2954 av 5534 fick sin fråga besvarad.
Hur hanterar ni kundnycklar?

I de fall vi behöver en nyckel för att kunna utföra arbete så är det inga problem för oss. Vi har säker hantering och förvaring av de kundnycklar som vi lånar. Varje nyckel förses med en säkerhetsbricka och förvaras i ett godkänt säkerhetsskåp för nycklar när de inte används.

Var det här svaret till hjälp? 1859 av 3633 fick sin fråga besvarad.
Lämnar ni garanti på era utförda tjänster?

FRÅGA: 
Ja, vi lämnar garanti på utförda tjänster.

Var det här svaret till hjälp? 1696 av 3280 fick sin fråga besvarad.
Hur jobbar ni med kompetensutveckling av medarbetare?

Beroende på arbetsuppgift jobbar vi med skräddarsydda utbildningar. Vi ser till att alla medarbetare får rätt kompetens hela vägen från rekrytering, introduktion och grundutbildning till individuell fortbildning och utveckling genom årliga medarbetarsamtal.

Var det här svaret till hjälp? 1856 av 3522 fick sin fråga besvarad.

Om våra tjänster, kvalitet och miljö

Generellt styrs mycket av vårt miljö- och kvalitetsarbete av Ledningssystem FR2000 som utgår från bland annat ISO 9001 och ISO 14001.

Hur förbättrar ni er på miljösidan?

Vi utvecklar ständigt våra städsystem för bättre kvalitet, ekonomi, ergonomi och vi ska sträva mot att förbättra vår verksamhet så miljö- och hälsopåverkan blir så liten som möjlig. Vi jobbar enligt Ledningssystem FR2000.

Vår miljöpolicy lyder: ”Vi ska inom vår verksamhet utforma arbetssätt, metoder, processer och transporter på ett sätt som prioriterar hänsynen om miljön. Vi ska också förebygga föroreningar, minska avfallsmängden och ständigt förbättra vårt miljöarbete.”

Var det här svaret till hjälp? 1715 av 3789 fick sin fråga besvarad.
Hur kan ni bidra till att minska energiförbrukningen?

Vi arbetar med ett miljövänligt slutet system med miljövänliga rengöringsmedel samt städklara moppar och dukar direkt ur våra moderna tvättmaskiner. På så sätt minskar vi kemikalieanvändningen och vattenförbrukningen i förhållande till traditionell städning – och därmed också energiförbrukningen.

Var det här svaret till hjälp? 1702 av 3295 fick sin fråga besvarad.