Våra tjänster

Se hur vi kan hjälpa dig

Lokalvård

Arbetsmiljön och trivseln är viktig för att du och dina kollegor ska kunna prestera goda arbetsinsatser. Anderssons ser till att ni aldrig mer behöver bli distraherade av smuts, dålig lukt, damm eller grusiga golv. Anderssons består av ett team som består av kompetenta, välutbildade, sociala och tillmötesgående städkonsulter som gärna kommer med förslag på förbättringsåtgärder. Vi har stor erfarenhet av städning i skiftande miljöer:

 • Kontor
 • Butiker
 • Byggarbetsplatser
 • Lagerlokaler
 • Kök och matsalar
 • Omklädningsrum och sporthallar
 • Skolor, äldrevård

Anderssons många kunder finns både inom privat verksamhet som offentlig förvaltning och organisationer.

Arbetsmoment som vanligtvis ingår

Företagskunder har en normalt en fast månadskostnad. Vår ambition är att det alltid ska vara samma lokalvårdare som kommer till arbetsplatsen då vi vanligtvis jobbar i par.
Vid ledighet eller sjukdom ser vi till att vikarien får rätt information för att kunna göra ett lika gott arbete som din ordinarie kollega.

Vi anpassar städningen efter behov och önskemål. Det vanliga är att följande moment ingår:

 • Dammsugning av golv och mattor
 • Fuktmoppning av golv
 • Damning av fria ytor
 • Borttagning av fläckar på speglar, lister och dörrar
 • Tömning av papperskorgar
 • Rengöring av handfat och toalett
 • Rengöring av kök eller pentry
 • Avtorkning av arbetsbänk och diskbänk
 • Påfyllning av toalettpapper, tvål, pappershanddukar och liknade

Vi kommer även gärna med tips på hur era golv, mattor, soffor eller andra inventarier och ytor ska skötas på bästa sätt. Team Anderssons breda kompetens och flexibilitet är våra främsta styrkor.

Kontakta oss för personligt besök och kostnadsförslag.

Löpande kvalitetsavstämning via enkel enkät

Ansvaret att leverera städtjänster av hög och jämn kvalitet ställer stora krav. Vi strävar hela tiden att vara lyhörda för våra kunders behov och önskemål vilket kräver närhet till kunden och en öppen dialog.

Som ett komplement till den dagliga kontakten med våra kunder ger vi våra kunder också möjlighet att 3 gånger per år eller oftare om så önskas betygssätta och kommentera kvaliteten på de tjänster vi levererar och sättet varpå vi levererar dem. Dessa omdömen samlas in med hjälp av kortfattade e-postenkäter med en handfull frågor som tar ett minimum av våra kunders tid i anspråk.

Några av fördelarna:

Tidiga varningssignaler
Enkätsystemet skickar oss automatiska varningssignaler om en kund är missnöjd. Vi får möjlighet att korrigera fel tidigare och förhindra att små irritationsmoment utvecklas till stora problem.

Erfarenhetsåterföring
Avstämningsenkäterna blir ett sätt att strukturera och dokumentera erfarenhetsåterföring i våra städuppdrag. De lärdomar vi gör i ett kunduppdrag kommer på så sätt lättare till användning i andra uppdrag.

Utveckling
Löpande sammanställning och analys av kundernas betyg på våra insatser tjänar som underlag för utveckling av våra tjänster, utbildningsinsatser etc.

 • Det personliga städföretaget – nära dig

 • Hållbara tjänster sedan 1971

 • Städ, som du vill ha det - Skräddarsytt, engagemang, hög service, 100% miljötänk