Du tittar just nu på en tjänst som riktar sig till Privat men du har valt att visa innehåll för Företag

Våra tjänster

Se hur vi kan hjälpa dig

Fönsterputs

Vår ute – vår inne? Känner du också ständigt dåligt samvete för att du inte kan, vill eller har tid med den där välbehövliga fönsterputsen?

Anderssons tar hand om alla dina fönster så att du kan njuta av nya gardiner, färska blommor och solen.

Fönsterputs kan vara svårt och tidskrävande. Vi är specialiserade på fönsterputs och ger dig garanterat glasklara rutor. Inga höjder eller arbetsförhållanden avskräcker oss. Våra professionella fönsterputsare tar hand om alla dina rutor – på ett miljövänligt och effektivt sätt.

Så här förbereder du

För att vi ska kunna göra ett så effektivt arbete som möjligt när vi är hemma hos dig krävs det att ni är förberedda.

Det här bör ni ha gjort innan vår fönsterputsning:

  • Förbered med nycklar till fönstren om det finns fönsterlås.
  • Tala gärna om för oss om fönstret har skador, t ex sprickor, repor eller om det har hängt sig.
  • Töm fönstret från blommor, lampor, amplar och annat, så det är helt tomt.
  • Vi ta inga garantier för äldre persienner ifall de går sönder pga. torkade plastdelar, skör tråd.

Om ni inte har tid  att plocka undan i fönstren så kan vi ordna det, mot en så kallad plockdebitering.

Viktigt inför fönsterputsen

Vissa fönstertyper är känsligare än andra, och måste meddelas till Anderssons när uppdraget beställs. Följande fönstertyper måste rapporteras:

  • Självrengörande glas
  • Handblåsta glas
  • Glas med film eller beläggning (te.x. solfilm och energi- eller solskyddsbeläggning)
  • Skadade glas

Självrengörande glas är extra känsliga och behöver putsas på ett speciellt sätt. Har kunden rapporterat att man har självrengörande glas kommer dessa fönster att putsas i enlighet med tillverkarens riktlinjer. Om det trots detta skulle uppstå skada på dessa fönster, så ansvarar Anderssons inte för skadan.

Handblåsta glas är också känsliga och ska putsas med extra varsamhet. Har detta rapporterats av kund i förväg ansvarar Anderssons för eventuella skador.

Glas med film eller beläggning kräver speciell hantering. Har det rapporterats av kund i förväg så ansvarar Anderssons för eventuella skador. Dock slits dessa fönster något med tiden, och ansvar tas inte för normalt slitage på fönstren.

Om Anderssons personal kommer till huset/lokalen och upptäcker att några av ovanstående fönstertyper finns, trots att inget rapporterats av kund innan putsning så har företaget rätt att avbryta putsningen tills dess att man fått kontakt med kunden. Upptäcks övriga detaljer som utgör en risk för skada har företaget även då rätt att avbryta putsningen till dess att man varit i kontakt med kunden.