Miljöpolicy

Policyförklaring

  • Uppfylla kraven i lagar och förordningar.
  • I all verksamhet vara öppen gentemot alla intressenter när det gäller företagets miljöengagemang.
  • Genom en aktiv upphandling ersätta produkter och tjänster med bättre miljöanpassande alternativ.
  • Med utbildad personal verka så att varje uppgift utförs på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
  • I vårt val av leverantörer ta hänsyn till deras miljöpåverkan och vilja att arbeta för förbättringar med hänsyn till påverkan på miljön.
  • En renare framtid!