Ledningssystem FR2000

Kvalitet - Miljö - Arbetsmiljö - Brandskydd - Kompetens - Socialt ansvarstagande

Uppbyggnaden speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär. Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

 

FR2000

FR2000 är ett ledningssystem för certifiering av:

 • kvalitet
 •  miljö
 • arbetsmiljö
 •  kompetens
 • brandskydd
 • socialt ansvarstagande
 • integrerat och ger en heltäckande certifiering
 • effektivt och anpassat för små och medelstora företag
 • i stort sätt likvärdigt med ISO 9001 och 14001, men omfattar fler områden.

 

FR2000:2017 är reviderat för att säkra följsamhet mot:

  • ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet
  • ISO 14001:2015 Ledningssystem för miljö
  • ISO 26000:2010 Vägledning för socialt ansvarstagande,
  • SS 624070:2009 Ledningssystem för kompetensförsörjning
  • OHSAS 18001:2007 Ledningssystem för arbetsmiljö
  • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • SRVFS 2004:3 Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer om FR2000 på http://www.fr2000.se (länk)