FAQ

Vad funderar du över?

Allmänt om att vara privatkund

Låt Anderssons duktiga städkonsulter hjälpa dig att få tid över till annat. Här får du svar på några av de vanligast förekommande frågorna.

Vad skall vi tänka på innan ni kommer och städar?

Som kund är det bra om ni plockar undan kläder, leksaker, disk m.m. Då har vi möjlighet att arbeta effektivare och ni får ett mer kvalitativt arbete utfört.

Var det här svaret till hjälp? 983 av 1889 fick sin fråga besvarad.
Måste jag vara hemma när städningen utförs?

Nej, det är inget krav vi har.
Vi har nycklar till de flesta av våra hemstädskunder.

Var det här svaret till hjälp? 1232 av 2404 fick sin fråga besvarad.
Behöver jag stå för städmaterial eller har ni eget städmaterial med er?

Vi har allt städmaterial och medel som behövs för våra tjänster med oss.

Var det här svaret till hjälp? 967 av 1804 fick sin fråga besvarad.
Vilka städprodukter använder ni?

Vi använder kemikaliska produkter med märkningen Cradle to Cradle® som är baserat på produkter för biologiska eller tekniska kretslopp. Utmaningen är i planeringen av produktens
färd genom en sluten materialcykel, vilket innebär att produktmaterial ska vara lämpliga för en säker och fullständig återgång till biosfären eller för återvinning och återanvändning av bra kvalitet.

Framtida produkter ska designas på sådant sätt att återvinningsfraktionerna förbättras och återvinningen utförs på samma eller högre nivå. Ingredienser, inklusive färgämnen och tillsatser, ska sorteras för att undanröja toxiska effekter under användning eller i övriga faser så som tillverkning, återvinning och återanvändning. I upprätthållandet av Cradle to Cradle® principen, ska rester av råolja, som till exempel har använts en gång för att göra plast, användas i kretsloppet och inte brännas oåterkalleligen. Energin för återvinning, som för övriga produktionsprocesser, ska om möjligt hämtas från förnybara resurser på ett miljö- och klimatvänligt sätt. Ett bra exempel på detta är produktionen av en ny PET-flaska från en gammal PET-flaska

Var det här svaret till hjälp? 1586 av 3626 fick sin fråga besvarad.
Vilka åtgärder vidtar ni för min trygghet?

Vi har varit branschen sedan 1971 och alltid satt trivsel och trygghet i främsta rummet. Vi erbjuder säker nyckelhantering, tystnadsplikt, sekretessavtal i våra anställningsavtal, företags-ID-kort, ansvarsförsäkring, kvalitets- o miljöcertifiering, F-skattsedel, kollektivavtal, auktorisation genom Almega samt att vi jobbar med Ledningssystem FR2000.

Var det här svaret till hjälp? 2954 av 5529 fick sin fråga besvarad.
Hur hanterar ni kundnycklar?

I de fall vi behöver en nyckel för att kunna utföra arbete så är det inga problem för oss. Vi har säker hantering och förvaring av de kundnycklar som vi lånar. Varje nyckel förses med en säkerhetsbricka och förvaras i ett godkänt säkerhetsskåp för nycklar när de inte används.

Var det här svaret till hjälp? 1859 av 3633 fick sin fråga besvarad.
Hur förbättrar ni er på miljösidan?

Vi utvecklar ständigt våra städsystem för bättre kvalitet, ekonomi, ergonomi och vi ska sträva mot att förbättra vår verksamhet så miljö- och hälsopåverkan blir så liten som möjlig. Vi jobbar enligt Ledningssystem FR2000.

Vår miljöpolicy lyder: ”Vi ska inom vår verksamhet utforma arbetssätt, metoder, processer och transporter på ett sätt som prioriterar hänsynen om miljön. Vi ska också förebygga föroreningar, minska avfallsmängden och ständigt förbättra vårt miljöarbete.”

Var det här svaret till hjälp? 1713 av 3787 fick sin fråga besvarad.

Priser, betalning, avtal m.m.

Måste man skriva avtal?

På engångsuppdrag som fönsterputs, hemstädning har vi inga bindningstider.

Lokalvård hos företag tillämpar vi en löpande uppsägningstid mellan 3-6 månader beroende på omfattningen av uppdraget.

Var det här svaret till hjälp? 1855 av 3690 fick sin fråga besvarad.
Vad kostar en hemstädning?

Vi gör ett hembesök och tillsammans går vi igenom önskemål och upplägg på tjänsten. Därefter kan vi lämna en offert på uppdraget. Utan ha sett det hem som skall städas kan vi inte ge en rättvis bedömning av hur priset kommer att se ut. Kontakta oss på info@anderssons.com

Var det här svaret till hjälp? 935 av 1848 fick sin fråga besvarad.
Vilka betalningsvillkor har ni?

Vi erbjuder 10 dagars kredittid.
Flyttstädning tillämpar vi förskottsbetalning.

Var det här svaret till hjälp? 1202 av 2001 fick sin fråga besvarad.
Kan man betala kontant eller med kort?

Nej, vi fakturerar alla våra tjänster och produkter.

Var det här svaret till hjälp? 887 av 1714 fick sin fråga besvarad.
Jag har kontrollerat med skatteverket att jag är berättigad till fullt RUT-avdrag för hushållsnära tjänster, hur fungerar det sedan om jag vill anlita er för hushållsnära tjänster?

När du ringer oss för att boka ber vi dig om fakturaadress och personnummer. När tjänsten är utförd och godkänd skickar vi en faktura till dig där RUT-avdraget är avdraget på fakturan. När du betalat in detta belopp skickar vi sedan in uppgifter till Skatteverket på det resterande belopp som Skatteverket sedan betalar in till oss.

Var det här svaret till hjälp? 979 av 1810 fick sin fråga besvarad.
Hur vet jag om jag är berättigad att utnyttja RUT-avdraget för hushållsnära tjänster?

Gå gärna in på www.skatteverket.se, där kan du läsa om vad kraven för att få skattereduktionen innebär. Du kan också ringa skatteupplysningen på telefon 0771-567 567 så hjälper de dig, de bör även direkt kunna säga hur stort belopp du kan dra av. Generellt gäller att du är berättigad till 50% reduktion av arbetskostnaden för hushållsnära tjänster, max reduktionen per år är 25 000 kr per person eller 50 000 kr per hushåll.

Var det här svaret till hjälp? 1243 av 2136 fick sin fråga besvarad.

Vi vill alltid bli bättre

Vi tar gärna dina synpunkter

Bara för att vi har över 45 år i branschen betyder inte det att vi inte kan bli bättre. Vi tycker om att utvecklas och lära oss av våra kunder. Tycker du att någon fråga saknas här? Hör gärna av dig till oss så svarar vi gärna på eventuella frågor du kan tänkas ha, som inte täcks på denna sida.